วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

สภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย

ปีสี่สอง คลองเตย เริ่มมีตรา

ของสภา วัฒน ธรรมเขต

ความร่วมมือ จากทุกทิศ ทั้งไทยเทศ

เป็นเหตุให้ ใช้ภาพพวง มาลับเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น